Oecumenische Adventsviering op 11 december 2016 in de Bidler