Doopdienst Amarins Hiltsje Dijkstra en Dirk Cornelis de Ruiter in Warstiens op 5 juni 2016

SONY DSC