Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     

Optreden Kerkkoor
"Ynspiraasje" met King of Glorious tijdens "Maaitiidskonsert"
in de Bidler te Wergea op 22-03-2007
  Opname Johannes de Boer


Optreden Kerkkoor "Ynspiraasje" met Nearer my God to thee tijdens korenfestival
in de Bidler op 16-11-2014.  Opname Johannes de Boer

Optreden Kerkkoor "Ynspiraasje" met Heare the sound of silence tijdens korenfestival
in de Bidler op 16-11-2014.  Opname Jan de Boer


Optreden Kerkkoor "Ynspiraasje" met Pie Jesu tijdens korenfestival
in de Bidler op 16-11-2014.  Opname Jan de Boer