Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
ANBI 

Klik op onderstaande linken voor de documenten.


Toelichting Diaconie.
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2020
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2019
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2018
Begroting Diaconie Wartengahe 2018
Jaarrekening Diaconie Wartengahe 2017


Toelichting Kerkvoogdij.
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2020
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2019
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2018
Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2018   
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2017

    Algemeen.
Beleidsplan Hervormde Gemeente Wartengahe 2019-2023


Begroting Diaconie Wartengahe 2021
Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2021

Begroting Diaconie Wartengahe 2020
Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2020

Begroting Diaconie Wartengahe 2019
Begroting Kerkvoogdij Wartengahe 2019

Jaarrekening Diaconie Wartengahe  2016
Jaarrekening Kerkvoogdij Wartengahe 2016
Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens