Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
ANBI 

Klik op onderstaande linken voor de documenten.


ANBI-gegevens Diaconie van de Hervormde Gemeente Wartengahe behorende tot de
     Protestantse Kerk in Nederland.


 

ANBI-gegevens Hervormde Gemeente Wartengahe behorende tot de Protestantse Kerk
     in Nederland.

Begroting Diaconie Wartengahe 2017
Begroting Wartengahe 2017

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens