Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Oktober
01 okt. 09.30 uur Warstiens ds. H. Krol
08 okt. 09.30 uur Wergea ds. J. van Doorn in de Frissel
15 okt. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
22 okt. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang in de Frissel
29 okt.

geen dienst


November05 nov. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
12 nov.

geen dienst
19 nov. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Herdenkingsdienst
m.m.v. Ynspiraasje
26 nov. 09.30 uur Wergea ds. H. Krol in de Frissel


December03 dec. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
10 dec. 09.30 uur Wergea ds. J. van Doorn in de Frissel
m.m.v. Ynspiraasje
17 dec. 19.00 uur Wergea in de St. Martinuskerk
Oecumenische adventsviering
m.m.v. o.a. Ynspiraasje
24 dec. 21.00 uur Warten ds. A. Bouman Kerstnachtdienst
m.m.v. Ynspiraasje
25 dec. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Eerste Kerstdag
m.m.v. Ynspiraasje
31 dec. 19.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Oudjaarsavonddienst

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens