Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Kerkdiensten i.v.m. corona voorlopig onder voorbehoud !!

Januari02 jan.

geen dienst

09 jan. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang Afgelast !!
16 jan. 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong Afgelast !!
23 jan. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Gezamenlijke dienst
in de Hervormde Kerk
30 jan.

geen dienst


06 febr. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
13 febr. 09.30 uur Warten ds. J. Mol
In de Gereformeerde Kerk
20 febr. 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn

27 febr. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Hervormde Kerk

Maart

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

H05 aprilrvormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens