Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Maart
05 mrt. 11.00 uur Warten ds. H. Wagenaar

12 mrt. 09.30 uur Wergea ds. D. Bargerbos
19 mrt.

geen dienst
26 mrt. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang

April02 april 09.30 uur Warten
ds. S. Hofstra

06 april 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Witte Donderdag
m.m.v. koor Ynspiraasje
07 april 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Goede Vrijdag
m.m.v. koor Ynspiraasje
09 april 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang 1e Paasdag
m.m.v. koor Ynspiraasje
16 april 09.30 uur Warten ds. J. v/d Meer
23 april 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn
30 april

geen dienst

MeiGeschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

H05 aprilrvormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens