Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Januari05 jan
09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
12 jan 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong
19 jan 09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw

26 jan 19.30 uur
Wergea
Oecumenische viering
Raad van Kerken, Frissel.

Februari
02 febr


             Geen dienst
Wij zijn van harte welkom
in de Geref. kerk in Warten
.
09 febr 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
16 febr 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang
Gemeente Ochtend
23 febr 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens