Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

December03 dec. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
10 dec. 09.30 uur Wergea ds. J. van Doorn in de Frissel
m.m.v. Ynspiraasje
17 dec. 19.00 uur Wergea in de St. Martinuskerk
Oecumenische adventsviering
m.m.v. o.a. Ynspiraasje
24 dec. 21.00 uur Warstiens ds. A. Bouman Kerstnachtdienst
m.m.v. Ynspiraasje
25 dec. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Eerste Kerstdag
m.m.v. Ynspiraasje
31 dec. 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Oudjaarsavonddienst


2018
Januari07 jan. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
14 jan. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang in de Frissel
21 jan. 19.00 uur Wergea Oecumenische dienst
in de Frissel
28 jan. 09.30 uur Wergea ds. J. van Doorn in de Frissel

Februari04 febr. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
11 febr. 09.30 uur Wergea ds. J. van Doorn in de Frissel
18 febr. 09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw

25 febr. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang in de Frissel

Maart
04 mrt. 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
11 mrt. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
18 mrt. 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn
25 mrt. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Palmpasen


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens