Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Januari06 jan 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang Gemeenteochtend in de Frissel
13 jan 09.30 uur Warten ds. J. van Doorn
20 jan 19.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang Korte gebedsdienst in de Frissel
Raad van Kerken
27 jan 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong

Februari03 febr 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang H.A.
10 febr 09.30 uur Warten ds. A. Terlouw
17febr 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn
24 febr 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang

Maart03 mrt 09.30 uur Warstiens ds. W. Tinga
10 mrt 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Samen met Gereformeerden
17 mrt 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn
24 mrt 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang H.A.
31 mrt

geen dienst


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens