Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

November03 nov 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong
10 nov 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
17 nov 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn
24 nov 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang

December01 dec 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn
08 dec 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
15 dec 19.00 uur Wergea in de R.K. Kerk
Oecumenische zangdienst
22 dec 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong
24 dec 19.00 uur Warten start bij yachtcharter
Heegstra
Kerstkuier
25 dec 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Kerst m.m.v. Ynspiraasje
29 dec

geen dienst
31 dec 19.00 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Oudjaarsdienst

Januari05 jan
09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
12 jan 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong
19 jan 09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw

26 jan 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang

Februari
02 febr
09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw
09 febr 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
16 febr 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang
Gemeente Ochtend
23 febr 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens