Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Januari
08 jan. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang in De Frissel
Nieuwjaarsdienst met koffie
15 jan. 09.30 uur Wergea ds. D. Bargerbos in de Frissel
met koffie na de dienst
22 jan. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Hervormde Kerk
29 jan. 16.00 uur Wergea pastoor L.R. van der Wal  en
leden van de Raad van Kerken
Oecumenische kerkdienst
in de Frisssel


Februari
05 febr.

geen dienst

12 febr. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang in de Frisssel
19 febr. 09.30 uur Warten ds. A. Terlouw
in de Hervormde Kerk
26 febr. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang in de Frisssel

Maart
05 mrt. 11.00 uur Warten ds. H. Wagenaar
in de Hervormde Kerk
12 mrt. 09.30 uur Wergea ds. D. Bargerbos in de Frisssel
19 mrt.

geen dienst
26 mrt. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Hervormde Kerk

April02 april 09.30 uur Warstiens
ds. S. Hofstra

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

H05 aprilrvormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens