Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

September02 sept 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Heilig Avondmaal
09 sept

geen dienst

16 sept 09.30 uur Warten Wetterwille/in de tent
Gospelgroep
23 sept 09.30 uur Reduzum ds. A. Buizer-Tchiengang Startzondag
30 sept

geen dienst


Oktober07 okt 09.30 uur Warstiens ds. H. Post-Knol

14 okt 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
21 okt 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Heilig Avondmaal
28 okt

geen dienst

November04 nov
09.30 uur Warten
ds. Boomsma
Gereformeerde kerk
11 nov 09.30 uur Warten ds. J. van Doorn

18 nov 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
25 nov 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Herdenkingsdienst

December
02 dec 09.30 uur Warstiens ds. H. Post-Knol
09 dec 09.30 uur Warten ds. W. Tinga

16 dec 19.00 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Adventsdienst samen
met Doopsgezinden
23 dec 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong

24 dec ???????
Warten
Kerstnacht
25dec 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang 1e Kerstdag
31 dec 19.00 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Oudjaarsavond


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens