Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Mei06 mei 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
13 mei 09.30 uur Warten ds. H. Post-Knol

20 mei 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Pinksteren
m.m.v. Ynspiraasje
27 mei 09.30 uur Warten ds. J. van Doorn

Juni
03 juni 09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw
10 juni 11.00 uur
Unicum plein Garijp
Openluchtdienst
17 juni 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang
24 juni 09.30 uur Warten ds. J. van Doorn

Juli01 juli 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Merke tsjinst yn'e
merketinte
08 juli 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong

15 juli 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong
22 juli 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
29 juli

geen dienst


Augustus05 aug

geen dienst

12 aug 09.30 uur Warten ds. W. Tinge
Dienst met de
Gereformeerde kerk
19 aug 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong
26 aug 09.30 uur Warten ds. W. Tinge

September