Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

November06 nov.
09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Gereformeerde Kerk
Heilig Avondmaal
13 nov. 09.30 uur Warstiens ds. J. van der Meer
20 nov. 09.30 uur Warten
ds. A. Buizer-Tchiengang in de Gereformeerde Kerk
Herdenkingsdienst
27 nov. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Hervormde Kerk

December
04 dec. 09.30 uur Warten ds. Y. v/d Pol in de Gereformeerde Kerk
11 dec. 09.30 uur Wergea
pastoor v/d Wal
ds. H. Klinkvis
in de Rooms Katholieke Kerk
18 dec. 09.30 uur Warten ds. A. van Harten-Tip in de Gereformeerde Kerk
24 dec. 19.00 uur Wergea

Kerstkuier
25 dec. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang 1e Kerstdag
m.m.v. koor Ynspiraasje
in de
Hervormde Kerk
31 dec. 19.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Gereformeerde Kerk

Januari
08 jan. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang in De Frissel
Nieuwjaarsdienst met koffie
15 jan. 09.30 uur Wergea ds. D. Bargerbos in De Frissel
met koffie na de dienst
22 jan. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Hervormde Kerk
29 jan. 09.30 uur Warten ds. O. Dijkstra in de Hervormde Kerk

Februari

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

H05 aprilrvormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens