Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Sept.04 sept. 09.30 uur Warten ds. J. van Doorn in de Gereformeerde Kerk
11 sept. 09.30 uur Warstiens Carlijn Niesink
18 sept. 10.00 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Startzondag
25 sept. 09.30 uur Warten ds. N. de Jong-Wiersema in de Hervormde Kerk

Oktober
02 okt. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Gereformeerde Kerk
09 okt. 09.30 uur Warstiens ds. J. Mol

16 okt. 09.30 uur Warten ds. D. Deuzeman
in de Gereformeerde Kerk
23 okt. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Hervormde Kerk
30 okt. 09.30 uur Warten ds. P. Boomsma
in de Gereformeerde Kerk

November06 nov.
09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Gereformeerde Kerk
Heilig Avondmaal
13 nov. 09.30 uur Warstiens ds. J. van Doorn
20 nov. 09.30 uur   ????

Herdenkingsdienst
27 nov. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Hervormde Kerk

December
04 dec. 09.30 uur Warten ds. Y. v/d Pol in de Gereformeerde Kerk
11 dec. 19.30 uur Wergea
pastoor v/d Wal
ds. H. Klinkvis
in de Rooms Katholieke Kerk
18 dec. 09.30 uur Warten ds. A. van Harten-Tip in de Gereformeerde Kerk
24 dec. 21.00 uur Wergea

Avondtocht door Wergea
25 dec. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang 1e Kerstdag
in de
Hervormde Kerk
31 dec. 19.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang in de Gereformeerde Kerk


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

H05 aprilrvormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens