Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Dec.

03 dec.

geen dienst

03 dec.
09.30 uur Warten ds. M. Mook

in de Gereformeerde Kerk,
1e advent
10 dec. 09.30 uur Wergea ds. D. Bargerbos Org. J. v.d. Wal in de Frissel, 2e advent
17 dec. 09.30 uur Wergea Gezamenlijke
eucumenische dienst

Org. T. Reitsma
in de RK Kerk, 3e advent
met korps de Kriich
24 dec. 19.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang org. J. Swart Kerstavond, 4e advent
m.m.v. dorpstalenten en
koor Inspiraasje
25 dec. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Org. L. Wiersema
1e Kerstdag
m.m.v. koor Ynspiraasje

31 dec. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang Org. M. Stelma in de Frissel


Jan.

07 jan. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang Org. M. Stelma
in de Frissel
koffie en thee na de dienst
14 jan. 09.30 uur Warten ds. J. v/d Meer org. J. Swart

21 jan. 16.00 uur Wergea diverse voorgangers, o.a.
ds. A. Buizer-Tchiengang
Org. J. v.d. Wal eucumenische dienst
in de Frissel
28 jan. 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong
Org. J. Visser


Febr.

04 febr. 09.30 uur Wergea ds. A. Buizer-Tchiengang Org. M. Stelma H.A.  in de Frissel
11 febr. 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong

18 febr. 09.30 uur Wergea ds. O. Dijkstra Org. J. Visser in de Frissel
25 febr. 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Org. J. v.d. WalGeschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens