Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 
kerkdiensten

Maart01 mrt 09.30 uur Warstiens
ds. A. Buizer-Tchiengang
08 mrt 09.30 uur Warten dhr. T. de Jong
15 mrt 09.30 uur Warstiens ds. A. Terlouw

22 mrt 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang
29 mrt 15.30 uur Warten Concert  op orgel en harmonium
Gaat niet door!

April
05 april 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Palmpasen
09 april 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang H.A.      Witte donderdag
m.m.v. Ynspyraasje
10 april 19.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Goede vrijdag
m.m.v. Ynspiraasje

12 april 09.30 uur Warstiens ds. A. Buizer-Tchiengang Pasen
m.m.v. Ynspiraasje

19 april 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong
26 april 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang en
ds. H. Klinkvis
Doopdienst

Mei
03 mei 09.30 uur Warstiens dhr. T. de Jong Gereformeerden komen bij ons.
Koffie na de dienst
10 mei 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang H.A.
17 mei 09.30 uur Warstiens ds. H. Post-Knol

24 mei

Geen Dienst

31 mei 09.30 uur Warten ds. A. Buizer-Tchiengang Pinksteren
m.m.v. YnspiraasjeGeschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

H05 aprilrvormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens