Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
archief   overige info 

Hieronder kunt u de volgende informatie oproepen.

Welkomstbrief aan de dorpelingen en nieuwkomers
Inzamelingsctie mobieltjes
Boeken-jongerenbijbel
Digitale dominee voor geloofs- en levensvragen.
Beleidsplan Wartengahe
Actie kerktoren Warten
Wartengahe Fonds


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens