Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                               
kerkgebouw Wergea

Het kerkgebouw van Wergea is niet meer in gebruik als kerkgebouw.

Op deze pagina enkele foto's van de verbouwing van de Hervormde Kerk tot
cultureel centrum "De Bidler"
Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens