Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
NCRV digitale dominee voor geloofs- en levensvragen

NCRV START DIGITALE DOMINEE VOOR GELOOFS- EN LEVENSVRAGEN:
Waarom laat God het toe dat mijn kind ernstig ziek is? Wat zijn nu eigenlijk de verschillen tussen christendom en islam? Ben ik zondig nu ik gescheiden ben? Sinds kort kunnen gelovigen en niet-gelovigen anoniem geloofs- en levensvragen stellen op de NCRV-site www.digitaledominee.nl Vragen kunnen worden gesteld in diverse categorieën, waaronder natuur & milieu, cultuur, bijbel, opvoeding en relaties & seksualiteit. Vragenstellers kunnen zelf, aan de hand van profielen, een dominee uitzoeken. Enkele tientallen dominees, van verschillende kerkgenootschappen en met eigen expertises, staan klaar om online antwoord te geven. Ook schrijven zij preken en artikelen voor www.digitaledominee.nl. Theoloog Yko van der Goot schrijft speciaal voor de site columns. Met de site wil de NCRV inspelen op de hernieuwde belangstelling voor geloof, zingeving en religie. Vragen aan de Digitale Dominee worden tevens gebruikt in NCRV-programma's op radio en televisie, zoals
Schepper & Co
en Woord op Zondag.

NBG LANCEERT ELEKTRONISCHE VARIANT BIJSCHRIJFBIJBEL:  
Er is een elektronische variant van de Bijschrijfbijbel beschikbaar onder de naam MijnBijbel. Via www.mybible.nl (het url adres bestaat uit de Engelse vertaling van het woord MijnBijbel) is het nu mogelijk een bijbel met eigen opmerkingen en favoriete bijbelteksten te lezen en bij te houden. Op MijnBijbel is De Nieuwe Bijbelvertaling weergegeven. Om van alle persoonlijke opties binnen MijnBijbel gebruik te maken moet men zich op www.mybible.nl aanmelden. Na aanmelding worden er inloggegevens toegestuurd en krijgt men toegang tot de eigen Bijschrijfbijbel. MijnBijbel kan, indien gewenst, ook gedeeld worden met anderen, bijvoorbeeld een gezamenlijke bijbelstudiegroep.


NEDERLANDS BIJBELGENOOTSCHAP START PUZZELPAGINA:
Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) start een puzzelpagina op internet. Op de site www.bijbelgenootschap.nl verschijnen vanaf de maand maart 2006 regelmatig puzzels die op één of andere manier te maken hebben met de Bijbel of met het bijbelwerk. Met de puzzels wil het NBG bezoekers van de website de mogelijkheid bieden om op een leuke manier met de Bijbel bezig te zijn. Puzzelaars kunnen op www.bijbelgenootschap.nl terecht voor het maken van diverse puzzels. Zo is er een kriskrasraadsel waarbij puzzelaars op zoek moeten gaan naar de herkomst van bepaalde bijbelteksten. De bijbelboeken waar de teksten uitkomen moeten in het diagram worden ingevuld. De puzzels kunnen online worden ingevuld, maar zijn ook te downloaden en kunnen worden gebruikt voor bijvoorbeeld publicatie in een kerkblad.Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens