Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                  
winterprogramma 2022-2023

Ook komend seizoen willen we weer een aantal filmavonden organiseren - en mogelijk nog andere aktiviteiten - rond maatschappelijke thema’s. 

Al deze  aktiviteiten vinden plaats in De Frissel, op de Kerkbuurt in Wergea.             

De filmavonden zijn gepland op :

donderdag 03 november 2022   :  de Film:  Barn. (kinderen).  Een dramatische gebeurtenis tijdens de pauze op een schoolplein, heeft een grote emotionele impact op de kinderen, de ouders en de schoolleiding. Na afloop gelegenheid om na te praten.

Woensdag 18 januari 2023: de film: Sorry we mist you.

Donderdag 16 februari 2023: de film: 12 Years a Slave.

Woensdag 15 maart 2023: de film: Nowhere Special.


Met hartelijke groet namens de toerustingscommissie,

Alice Buizer
Janneke de Ruiter
Ann Schuurmans
Gerda Drost
Erica Haijtema

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens