Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                  
winterprogramma 2023-2024

Ook komend seizoen willen we weer een aantal filmavonden organiseren - en mogelijk nog andere aktiviteiten - rond maatschappelijke thema’s. 

Al deze  aktiviteiten vinden plaats in De Frissel, op de Kerkbuurt in Wergea.             

De filmavonden zijn gepland op :

donderdag 09 november 2023 :  de film:  Philomena.

woensdag 10 januari 2024 : de film: Beautiful Boy.

donderdag 15 februari 2024 :  de film: Frantz.

woensdag 20 maart 2024 :  de film: Chocolat.Met hartelijke groet namens de toerustingscommissie,


Alice Buizer
Janneke de Ruiter
Ann Schuurmans
Gerda Drost
Erica Haijtema

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens