Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                  
winterprogramma 2018-2019

Ook komend seizoen willen we weer een aantal filmavonden organiseren - en mogelijk nog andere aktiviteiten - rond maatschappelijke thema’s.  De rode draad is :  bezinning, elkaar ontmoeten en in gesprek raken. 

Al deze  aktiviteiten vinden plaats in De Frissel, op de Kerkbuurt in Wergea.             

De filmavonden zijn gepland op :

woensdag 17 oktober 2018 :  De filmAs it is in Heaven.

donderdag 10 januari 2019 :  De Film:  Down to Earth.

woensdag 13 februari 2019 :  De Film:  Spijt.

Nadere informatie volgt vlak vr de aangegeven data.

U bent allen van harte uitgenodigd.


De commissie van toerusting,
Hervormde Gemeente Wartengahe


Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens