Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                  
winterprogramma 2020-2021

Ook komend seizoen willen we weer een aantal filmavonden organiseren - en mogelijk nog andere aktiviteiten - rond maatschappelijke thema’s. 

Al deze  aktiviteiten vinden plaats in De Frissel, op de Kerkbuurt in Wergea.             

De filmavonden zijn gepland op :

donderdag 22 oktober 2020   :  De Film:  Luce  (Gaat niet door i.v.m. corona)

woensdag 20 januari 2021  :  De Film:  Sorry we missed you (Gaat niet door i.v.m. corona)

donderdag 18 februari 2021     :  De Film:  Barn (Gaat niet door i.v.m. corona)

woensdag 17 maart 2021     :  De Film:  Ida (Gaat niet door i.v.m. corona)

Nadere informatie volgt vlak vr de aangegeven data.


Toerustingsprogramma 2021
Is nog niet bekend.


Met hartelijke groet namens de toerustingscommissie,

Alice Buizer
Janneke de Ruiter
Ann Schuurmans
Gerda Drost
Erica Haijtema

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens