Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                  
winterprogramma 2017-2018

Ook komend seizoen worden door de protestantse gemeente Wartengahe diverse aktiviteiten georganiseerd rond maatschappelijke thema’s.  De rode draad is :  elkaar ontmoeten en in gesprek raken, bezinning, verbondenheid met elkaar.  Dit kan d.m.v. een koffie-ochtend, en met elkaar kijken naar een film van betekenis. 

Al deze  aktiviteiten vinden plaats in De Frissel, op de Kerkbuurt in Wergea.

De koffie-ochtenden (van 9.30 tot 11.30 uur) zijn gepland op :

25 oktober 2017

14 februari 2018

                       

De filmavonden zijn gepland op :

10 oktober 2017 om 19.30 uur:  De filmil y a longtemps que je t' aime.

23 november 2017 :  De Film:  Unbroken.

23 januari 2018 :  De Film:  Suffragette

08 maart 2018: De Film: Boyhood

Nadere informatie volgt vlak vr de aangegeven data.

U bent allen van harte uitgenodigd.


De commissie van toerusting,
Hervormde Gemeente Wartengahe

Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens