Hervormde Gemeente Wartengahe - Kerk  Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                
Welkom bij de  Hervormde Gemeente Wartengahe     

Wij zijn een gemeenschap van mensen die het christelijk geloof delen, verbonden aan
de Protestantse Kerk in Nederland.     

Onze roeping?
De liefde van God zichtbaar maken.
Hoe? Door het leven te vieren, te leren van de wijsheid van de bijbel en de kerk,
om te zien naar elkaar en een bijdrage te zijn voor onze omgeving.
Gastvrijheid hebben we hoog.

Je bent van harte welkom!

tekening%20Minne%20Hoekstra.jpg

Jezus tussen zijn leerlingen. Deze tekening van Minne Hoekstra hangt in de Frissel in Wergea.
Voor meer informatie klik hier.
Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens