Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten  Wergea  Warstiens
     
                                                 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

van Dam orgel Wergea

Het orgel is een origineel 'Van Dam' - orgel, in 1871 ge­bouwd voor dit voormalig Kerkgebouw.
Het orgel heeft 18 registers op twee klavieren en aangehangen pedaal. Toen de beheercommissie het gebouw in 1985 (voor de symbolische één gulden) van de N.H. Kerk overnam, is door de overdragende partij bedongen dat het orgel nimmer verkocht of verwijderd zal worden. Feitelijk is het orgel aan een grote restauratie toe, doch dat gaat dan minimaal € 120.000,= kosten. Dit enorme bedrag gaat de financiële draagkracht van de Stichting ver te boven. Voor kleine noodzakelijke ingrepen wordt binnen het Bidler-budget jaarlijks € 180,- aan de vaste reserve toegevoegd (bijvoorbeeld voor het opnieuw laten stemmen van het orgel). Het orgel is dus wèl inzetbaar, doch de organist(e) zal zich wel enige uren moeten voorbereiden op bestaande afwijkingen in de bespeling van dit prachtige instrument. Het orgel staat inmiddels op de Monumentenlijst van Orgels, doch ook bij déze instelling 'kraait schraalhans victorie'.Geschiedenis
Wartengahe
Warten
Wergea
Warstiens

Kerkgebouwen
Warten
Wergea
Wergea Frissel
Warstiens

Archief
overige info

Hervormde Gemeente Wartengahe    Warten    Wergea    Warstiens